Kinh nghiệm du lịch Nam Mỹ
Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân

Samath (Vườn Lộc Uyển) - nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân, cách thành phố Ba La Nại (Varanasi) linh thiêng khoảng 10 km - là một địa phương mang sự kiện thiêng liêng.

Tổng số 19 - Trang 4/4